fbpx

TĨNH CÔNG NHẤT NAM – BÍ MẬT VĂN HOÁ VIỆT ĐƯỢC YÊU THÍCH VÀ LƯU GIỮ TẠI ĐẤT NƯỚC NGA.

Trong TĨNH CÔNG , tĩnh không phải là bất động ở phần tay, phần chân…không phải là nhập thiền cố định. TĨNH là bản chất thể hiện phương pháp tập luyện không chủ định, không thực hiện chu trình dịch chuyển nội khí bên trong

Read more