Bộ sách đồ sộ Nhất Nam Căn Bản 5 tập của võ sư Ngô Xuân Bính phiên bản đầy đủ nhất, sẽ hướng dẫn chi tiết và công phu chương trình huấn luyện của võ phái Nhất Nam từ bộ cơ bản cho đến, nội công, côn pháp…

L► Tập 1

– Tâm Pháp: gồm các nguyên tắc học võ như Học Lấy Tinh Không Cần Nhiều, Hiểu Cần Nhiều Nhưng Luyện Ít… và phương pháp dạy võ như Dạy – Chế Công Lấy Công Làm Gốc, Dạy Chế Thủ Lấy Thủ Làm Gốc…

– Quy Môn: các thế Nhập định và cách chào

– Bộ Tay gồm 5 bộ Quyền, Trảo, Đao, Xà, Chỏ, cách thức thực hiện và các phương pháp bổ trợ, bài tập tổng hợp…

– Bộ Tay gồm 5 bộ Thiết, Lôi, Đao, Kim Chỉ, Chùy Lôi, cách thức thực hiện và các phương pháp bổ trợ, bài tập tổng hợp…

– Thân Pháp gồm 5 kiểu di chuyển để tiếp cận, lách né: Thân trực pháp, Thân trực nghịch pháp, Thân hoa long pháp, Ảo pháp và Ma pháp

– Công Pháp gồm 5 kiểu chủ công: Trực chủ công, Giả công để công, Vờ hở để công, Giả thủ để công, Công công công công công

– Thủ Pháp gồm 5 kiểu công-thủ-phản: Công để thủ, Lơi để công, Lách để công, Chịu công để công, Vờ công để thủ

– Hóa Pháp gồm 4 thủ thuật chủ động phát triển đòn tấn công: Hóa trực công, Đả lực công, Vân vũ công, Cầm nã công

– Giải Pháp gồm 5 thủ thuật phá giải thế công của địch: Giải áp công, Giải đối công, Giải trượt công, Giải chịu công, Giải ma công

– Các bài tập dành cho Yếu Pháp(Thân Pháp, Công Pháp, Thủ Pháp, Hóa Pháp, Giải Pháp)

– Phép luyện nội công Dưỡng Gia Tâm Pháp phần 1

– Nội dung chương trình huấn luyện chi tiết và cụ thể các phần trên dành cho Đai I từ sơ đẳng đến thượng đẳng

– Hướng dẫn sử dụng sách và các mẫu quần áo Nhất Nam

► Tập 2

– Luận giải về QUYỀN, sự biến giải và kỹ thuật ứng dụng

– Phân tích các kỹ thuật thuần túy gồm kỹ thuật Di chuyển, Khung đòn tay, Khùn đòn chân, Đầu-Mông, Thở-Điều hòa

– Phương pháp tập kỹ thuật liên tưởng có đối thủ khi vờn dứ và biến chiêu

– 3 bài Xà quyền, Trảo quyền, Đảo sơn thân pháp quyền: gồm quyền thảo, chiết giải và phân tích đòn thế chiến đấu

– Kỹ thuật song luyện gồm các bài tập về 4 nội dung là: Di chuyển, Ứng dụng đòn đơn công và thủ, Phối hợp theo bài, Tùy biến có hướng dẫn

– Kỹ thuật song luyện liên thủ có điều kiện gồm các bài tập của khung đòn tay và khung đòn chân

– Phép luyện nội công Dưỡng Gia Tâm Pháp phần 2

– Nội dung chương trình huấn luyện chi tiết và cụ thể các phần trên dành cho Đai II từ sơ đẳng đến thượng đẳng

► Tập 3

– Thở Sâu Tĩnh Công là bài khi công chủ về thở sâu bằng bụng

– Vũ Công Dưỡng Sinh gồm các bìa chủ về giản gân cốt, luân chuyển cơ bắp

– Day Đả Công gồm các bài xoa bóp vùng mặt, vùng tay, chân, dọc thân và sau gáy

– Áp Đả Công gồm các bài căng cơ các vùng cổ, bụng, hông và lưng

– Khí Nội Dịch gồm các bài tập về tay, vận lực khai thông khí huyết

► Tập 4

– 21 kỹ thuật cơ bản khi dùng côn như vuốt côn, lật côn, gạt côn, ép côn…

– Bài Thiết Côn

– 32 bài tập chiết chiêu hóa giải song luyện

– Các bài tập bổ trợ luyện côn với vật dụng đặc chế

– Khí Nội Dịch tiếp theo ở quyển 3

► Tập 5

– Khung Vận Công gồm các bài tập gồng cơ kết hợp hô hấp

– Bài quyền Luân Chuyển Công là bài quyền kết hợp kỹ thuật, chuỗi kỹ thuật vận công hợp thành

– Chân Lực là hình thức luyện công gồm các bài tự đánh vào các bộ phận cơ thể mình

– Chiết chiêu song luyện va chấn

– Dưỡng Công Bổ Trợ

Leave a Reply